Çok Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,

Önümüzdeki dönemde üniversitemizin yönetimine öncülük edecek Rektörün belirlenmesi süreci 12 Temmuz 2016 Salı günü Üniversitemizde yapılacak seçimle başlayacaktır. Yeni bir yönetim; yeni bir heyecan, yeni bir umuttur. Gelin hep beraber bu umutları dört yıl boyunca canlı tutabilecek ve gerçekleştirebilecek Rektörü seçmek için en doğru kararı verelim.

Üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma yönelik hizmetlerindeki temel amacı, fertlerin bilgiye dayalı anlayış, düşünme ve aksiyon kapasitesini geliştirmektir. Üniversiteler, bilgi üreterek ve yayarak sadece fertlere hizmet etmekle kalmaz; aynı zamanda toplumu şekillendiren bir güç olma rolünü de üstlenirler.

Bu amaçlar doğrultusunda yürüyen üniversitemizi, yeni bir heyecanla, doğru bir vizyonla ve hep birlikte daha iyi hedeflere taşıyabileceğimize inandığım için Atatürk Üniversitesi Rektör Adayı olduğumu gerek ziyaretlerim sırasında gerekse e-posta ile sizlere bildirdim.

Öğrenci, öğretim üyesi ve idari-teknik personel memnuniyeti, sürekli eğitim ve gelişme, toplumsal sorumluluk, katılımcılık ve şeffaflık yönetim anlayışım olacaktır. Uluslararası standartlara ulaşma yolunda üniversitemizin tüm potansiyelini harekete geçirmek ve hatta bu potansiyeli geliştirmek, etkin ve verimli bir akademik çalışma ortamı oluşturmak ve adaleti sağlamak önceliklerimdir.

Siz öğretim üyelerimizi ziyaretlerim sırasında öğrendiğim fakültenizin/yüksekokulunuzun problemlerine yönelik tespitleriniz, çözüm önerileriniz ve yenilikçi düşüncelerinizden hareketle fakülte düzeyinde oluşturduğum stratejileri tanıtım broşürüme ek olarak takdirinize sundum ve sunmaya devam ediyorum.

Üniversitemizin geleceği için hep birlikte en doğru kararı vermek için desteğinizi bekliyorum.

Selam, sevgi ve saygılarımla…

Prof. Dr. Fahri YAVUZ
Atatürk Üniversitesi Rektör Adayı