Rektör Adayılığı için Birikimim

  • ABD’de ilk 20 içerisinde yer alan Ohio State Üniversitesindeki 5 yıllık doktora eğitimim sırasında ve sonrasında 15 ay süreyle ziyaretçi öğretim üyesi olarak edindiğim deneyimler bana ulaslararası kalitede bir üniversite vizyonu kazandırdı.

  • Sekiz yıldır yürüttüğüm Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü, dünya üniversitelerini tanımamı ve uluslarasılaşma anlamında bunlarla iyi bir iletişim ağı kurmamı sağladı. Rektör Danışmanlığı ise, üniversitemizi, problemlerini, işleyişini ve idari ve akademik sorunları yakından tanıma imkânı verdi.

  • YÖK’te 5 yıl süreyle yürüttüğüm Bologna Uzmanlığı, Türkiye ve Avrupa yüksek öğrenimini ve üniversitelerini yakından izleyip tanıma ve kazanımlar elde etmeme vesile oldu. Bu görevim sırasında YÖK ile üniversiteler arasındaki ilişkilerin nasıl yürütüldüğünü gözlemleyerek önemli bir tecrübe edindim.

  • Üniversitemizde yürüttüğüm Bologna süreci çalışmaları, üniversitemize iyi bir ders bilgi paketi yanında AB Komisyonunun verdiği Diploma Eki ve AKTS Etiketi ödüllerini kazandırırken, bana da üniversitemizin eğitim problemlerini yakından öğrenme fırsatı verdi.

  • TÜBİTAK-Tarım, Orman ve Veteriner Araştırma Grubu Danışma Kurulu Üyeliği yaparak bilimsel araştırma projelerinin süreçleri konusunda deneyim kazandım.

  • Yedi yıldır yürütmekte olduğum Bölüm Başkanlığı görevim ile akademik bir birim nasıl yönetilir öneminin ne olduğu ve üniversitenin bu temel birimleri nasıl daha aktif hale getirilerek üniversitedeki faaliyetlerin sayı ve kalitesinin ne şekilde artırılabileceği deneyimini kazandım.

  • Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye çapında yürüttüğüm kalkınma projeleri ile üniversitenin bu alandaki rolünü, üniversitenin yürüteceği bu projelerle bölgenin problemlerine çözümler üretebileceğini ve bölgenin kalkınmasına çok ciddi katkılar verebileceğini gözlemleme şansını elde ettim.

  • Tarım Bakanı danışmanlığı tecrübem, üniversitemizin bakanlıklar ve/veya hükümet ile ilişkilerini sağlıklı yürütebilmek açısından önemli beceriler kazandırdı.