Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi için Stratejilerim

Fiziki Mekanlar

Eğitim Fakültesinin diğer fakültelerden ayıran en önemli özelliği, fakülte binalarının bir kısmının kampüste bir kısmının kampüs dışında olmasıdır. Bu durum ayrı iki kampüste bulunan bölümler arası koordinasyon, işbirliği ve ortak faaliyetler anlamında sıkıntılara ve yönetimsel anlamda zorluklara neden olmaktadır. Ayrıca, öğrenci ve öğretim üyesi sayısı açısından Üniversitenin en kalabalık fakültelerinden biri olan Eğitim Fakültesinin bina ve fiziki mekânlar açısından ciddi yetersizlikleri mevcuttur. Bu belirtilen problemlerin çözülebilmesi için;

 • Yoncalık'taki kampüsün merkeze taşınması prensip olarak söz konusu olabilecektir. Ancak, bunun ile ilgili öğretim üyeleri arasında bir uzlaşma sağlanması ve bu kampüsün geleceği konularında var olan muğlaklıkların giderilmesi gerekmektedir.

 • Fakültenin iki kampüsünün merkez kampüste birleşmesi durumunda bir eğitim fakültesi kompleksi oluşturmak gerekmektedir. Bunun için iki alternatif görülmektedir;

 • Merkez kampüsteki mevcut binanın etrafındaki binaların (örneğin merkezi derslikler binası) eğitim fakültesi kompleksine katılması.

 • Batı kampüsünde eğitim fakültesi için eğitim kampüsü şeklinde modern tam teşekküllü yeni bir binanın yapılması.

 • Yabancı Dil ve Uluslararasılaşma

  Günümüzde üniversiteler ve dolayısıyla eğitim fakülteleri uluslararası standartlarda bir fakülte olabilmek anlamında bir çaba içinde bulunmakta ve bunu başaranlar küreselleşen dünyada yerini almaktadırlar. Bu anlamda, eğitim fakültesinde uluslararası hareketliliğin artırılması kaçınılmazdır. Eğitim fakültesinde bunun başarılabilmesi için;

 • Öğretim üyeleri veyardımcılarının arzu etmeleri halinde iyi bir yabancı dil eğitim sistemine yerleştirilerek kısa zamanda dili kullanabilecek beceriler kazandırılacak,

 • Kısa, orta ve uzun süreli yurtdışı deneyimlerini artırmak için mevcut programlar daha da geliştirilecek, yeni program ve projeler oluşturulacak ve finansal kaynak temin edilecektir.

 • Eğitim, Araştırma ve Topluma Yönelik Hizmetlerde Denge

  Eğitim fakültesinde son yıllarda öğretim üyelerinin ders verme ağırlıklı olarak mesailerini harcadıkları görülmektedir. Bu da önemli ölücüde öğrenci sayısının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Eğitim, araştırma ve topluma yönelik hizmetler arasında dengenin sağlanması için;

 • Öğrenci yükünün azaltılması anlamında bir çaba içinde olunacaktır

 • Bilgi üretme becerilerini geliştirme anlamında; proje fikri geliştirme, proje önerisi yazma, araştırma yürütme ve makale yazma konularında bilgilendirme programları yapılacak, uzman desteği sağlanacak ve bu çalışmalar teşvik edilecektir.

 • Öğretim üyeleri ve yardımcılarının sahada (okullarda, eğitim ile ilgili kurumlarda ve faaliyetlerde) olmaları ve hatta üniversiteye ait okulların (yapılması öngörülen kreş dâhil) öngörülen eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif görev almaları için teşvik edilecek ve bu anlamda kurumsal bir yapı oluşturulacaktır

 • Eğitim Kalitesini Geliştirmede Üniversiteye Katkı

  Üniversite’nin eğitim faaliyetlerindeki problemlerin çözümüne katkı sağlayacak bir mekanizmada Eğitim Fakültesinin aktif rol alması sağlanacaktır.

 • Üniversitede öğretim üyesi olacakların formasyon eğitiminin planlanması ve yürütülmesinde Eğitim Fakültesi İletişim Fakültesinden de destek alarak sorumlu ve yetkili fakülte olacaktır.

 • Yenilikçi, Atılımcı Projeler

  Kafkaslarda (Muhtemelen Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te) Atatürk Üniversitesinin Eğitim ve Edebiyat fakültelerinin birlikte yürüttüğü Butik bir Türk Dili Kampüsü açılacak.

 • Öğretim üyelerimizin dönüşümlü olarak bu kampüste ders vermeleri sağlanacaktır. Oradan akademisyen istihdam etmemiz mümkün olacak ve hatta Üniversitemizde öğrenim gören Gürcistanlı lisansüstü öğrencilerimiz burada istihdam edilmeye yönlendirileceklerdir

 • Bu kampüsteki öğrenciler fakültelerimize de belli dönemlerde gelerek eğitim alacaklardır.Bizim öğrencilerimiz de Afrika'daki kampüsümüze giderek yurtdışı deneyimi kazanabileceklerdir.

 • Bu stratejileri, ziyaretlerim sırasında sizlerden öğrendiklerime dayanarak hazırladım.