Fen Fakültesi İçin Stratejilerim

Fiziki Mekanlar

Fen Fakültesinin binaları mekân olarak yetersizdir. Özellikle sonradan yapılan binalar hem sağlamlık hem de estetik açıdan sıkıntıları vardır. Diğer taraftan bu binalar etrafında merkezi olmalarından dolayı önemli bir yoğunluk vardır. Bu problemlere yönelik olarak;

 • Edebiyat Fakültesine ayrılan mekânlar, yeni Edebiyat Fakültesi binasının yapılması sonucu boşaltıldığında mekân yetersizliği sorunu çözülmüş olacaktır. Ancak yapılacak inceleme sonunda mümkün ise bu binaların güçlendirilmesi yapılacak ve daha estetik hale getirilecektir.

 • Güçlendirmenin mümkün olmaması durumunda bu binaların tümü yıkılarak, üniversite binası anlayışına uygun, modern, tüm fakültenin ihtiyaçlarını karşılayan çok katlı ve daha az alana ihtiyaç duyan yeni bir bina yapılacaktır. Fen Fakültesi Dekanlık binası ise başka bir amaç için kullanılacaktır

 • Fen, Edebiyat ve İİB Fakülteleri öğretim üyelerinin ortak kullanabileceği çok katlı kapalı bir otopark uygun bir yere inşa edilecektir.

 • Eğitim

  Fen alanı temel bilimler eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten Fen Fakültesinin, eğitim ile ilgili en önemli sorunu, lisans programlarına öğrenci alınmıyor olmasıdır. Bu durum ileride lisansüstü öğrenci bulmayı da imkânsız hale getirecekdir. Fen alanı temel bilimler lisans eğitiminin olmadığı bir üniversitede bilim üretmek, bilim insanı altyapısını oluşturmak ve fen alanı temel bilimler eğitimini vermek hususlarında çok ciddi problemlerle karşılaşılacaktır. Bu problemin çözümü için:

  Yetkin kişilerden oluşan bir çalışma grubu oluşturularak problemin çözülmesi doğrultusunda ciddi bir çaba harcanacaktır. Bu çalışma grubu;

 • Problemin kaynakları nelerdir?

 • Türkiye'de bu problemi yaşayan veya yaşamayan üniversitelerde durum nedir? Bir çözüm üretebiliyorlar mı?

 • Dünyada bu konu ile ilgili bir problem yaşanıyor mu? Yaşanıyorsa nasıl çözüm üretmişler, yaşanmıyor ise mevcut yapı sorun engelleyici bir tarzda nasıl tasarımlanmıştır?

 • Üretilecek çözüm önerileri sanayi, kamu, sivil toplum kuruluşları, YÖK, FEDEK vb. kuruluşlar ve diğer üniversitelerle paylaşılarak, temel fen bilimleri alanlarında yeni eğitim politikaları üretilmesine katkı verilerek çözümün bir parçası olunacaktır.

 • Fen alanı temel bilim dallarından biri olan Matematik, bilimin ortak dili olması ve yükseköğretimin her alanında kullanılması nedeniyle Matematik öğretimi her açıdan desteklenecektir.

 • Fiziki mekanlar yeterli hale getirilerek diğer fakültelerin aldığı fen alanları dersleri üniversite olma mantığına uygun bir şekilde Fen Fakültesinde verilecektir. Böylece öğrencilerin bu derslerden, daha iyi eğitim ortamlarından en iyi şekilde yararlanmaları sağlanacaktır.

 • Araştırma

  Özellikle çok disiplinli ve problem çözme odaklı araştırmalarda fen bilimlerinin önemi bilinmektedir Dolayısıyla Fen Fakültesi, diğer tüm fen ve sağlık bilimleri çatısı altındaki uygulamalı bilimlerin olduğu fakültelerle, güncel teknolojik gelişmeleri esas alan, ses getiren ve problem çözen araştırmalarda merkezi bir rol üslenmesi için tüm gereksinimler karşılanacak ve özendirici teşvikler sağlanacaktır. Bu bağlamda:

 • Bahsedilen fakültelerle çok disiplinli, kapsamlı ve ses getiren araştırmaların yapılması teşvik edilecektir. Bu çalışmaların yürütülmesine önemli bir zemin hazırlayacak olan DAYTAM'ın bu anlamda hızlı bır şekilde işlevini tam olarak yerine getirmesi için eksiklikleri giderilerek faaliyetlerini yürütmesı sağlanacaktır. Fen Fakültesi akademisyenlerinin uluslararası projelerde yer alması ıçin yurt dışında yapacakları faaliyetlere her türlü destek verilecektir.

 • Yenilikçi, Atılımcı Projeler

  Fen Fakültesindekı araştırmalarda ve lisansüstü eğitim- öğretim faaliyetlerine aktif olan öğretim üyeleri için Teknokent imkânlarını kullanabilmek bakımından ıyi bir koordinasyon kurularak, proje çıktılarının veya araştırma bulgularının değerlendirilmesi sağlanacaktır.

 • Üniversitenin kendi ihtiyacı olan enerjiyi güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanarak üretmesi ve bu çerçevede iyi uygulama örneği olması için yapılan çalışmalar desteklenecektir.

 • Yürütülmekte olan Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi daha fazla desteklenerek uluslararası bır hüvıyetle çalışması sağlanacaktır.

 • Bu stratejileri, ziyaretlerim sırasında sizlerden öğrendiklerime dayanarak hazırladım.