Öne Çıkan Katkılarım ve Çalışmalarım

Aşağıdaki listede öncülüğümde yapılan ve öne çıkan çalışmalarım sıralanmaktadır. Üniversiteme, ilime ve ülkeme yaptığım bu katkıları rektör olarak çok fazla yaygınlaştırma imkanı etmiş olacağım.

Atatürk Üniversitesi’ne:

 • Yılda 8 program ile 750 hareketlilik sağlayan ve Türkiye’de örnek bir Dış İlişkiler Ofisi

 • 365 Üniversite ile İkili İlişkiler, Erasmus, Mevlana ve Farabi anlaşmaları ağı

 • Türkiye’de örneği olmayan üniversitemizin icadı Uluslararası Yaz ve Kış Okulları

 • Türkçe ve İngilizce Ders Bilgi Paketi (Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi)

 • Avrupa Komisyonu Diploma Etiketi Ödülü

 • Avrupa Komisyonu AKTS Etiketi Ödülü

 • Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS) Programı Türkiye Liderliği

Erzurum’a:

 • UNDP, Uzundere İlçesi Kırsal Değerlendirme Raporu

 • JICA, Çoruh Nehri Katılımcı Havza Islahı Master Planı Sosyo-Ekonomik Raporu

 • UNDP, TRA1 Tarımsal Yapı, Sorunlar, Eğilimler ve Kırsal Yatırı Alanları Raporu

 • AB ve Diğer Fonlar, Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi

 • AB ve Diğer Fonlar, 28.500 adet Çiftçi El Kitabı

 • Yerel Fonlar, Erzurum-Rize Yolu ve Sosyo-Ekonomik Önemi Raporu

 • Yerel Fonlar, İspir Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu ve Kitabı

 • KUDAKA, Erzurum İli Süt Üretiminde Soğuk Zincir’i Yaygınlaştırma Projesi

 • KUDAKA, Erzurum İli Muhtemel Tarımsal Yatırım Alanları Rehberi

 • Türkiye'ye:

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye’de Süt Pazarlama Sisteminin İyileştirilmesi Raporu

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, II. Tarım Şurası VII. Komisyon, Destekler Raporu

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye’de Tarım Kitabı

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, AB’ye Üyeliğin Türkiye Tarımına Muhtemel Etkileri Raporu

 • Atatürk Üniversitesi ve 5 Bakanlık, 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Uluslararası Çalıştayı