Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
25240 Yakutiye/ERZURUM

fyavuz@atauni.edu.tr
fahriyavuz@hotmail.com

0442 231 1481
0532 492 1812

0422 231 1039