Yenilikçi ve Atılımcı Projeler

  • Proje geliştiren ve değerlendiren bir sistemi profesyonelce yürüten ve BAP’ın da dâhil olduğu güçlü bir "Proje Ofisi" kurulacaktır.

  • Şehir ve üniversite olarak güçlü olduğumuz alanlarda mükemmeliyet merkezlerinin kurulması için çalışılacaktır. "Kış Sporlar" ve "Hayat Boyu Öğrenme" Mükemmeliyet Merkezleri, örnek olarak düşünülebilir.

  • Hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınması anlamında Koruyucu Hekimliği öne çıkaran ve sağlıklı yaşam konularında toplumu bilinçlendirmeyi misyon edinen bir Kamu Sağlığı Eğitim Merkezi kurulacaktır.

  • Atatürk Üniversitesini tercih eden her öğrenciye, istediği ve çaba gösterdiği takdirde mezun olduğunda İngilizceyi kullanabilecek becerileri kazandıran bir "Dil Eğitimi Sistemi" kurulacaktır. Ayrıca yine isteyen her öğrenci, bir bölge dilini (Arapça, Rusça, Farsça ve Çince) öğrenme imkânına sahip olacaktır.

  • Avrasya’da, Kafkaslar’da ve Afrika’da Atatürk Üniversitesinin Butik Kampüsleri kurularak uluslar- arasılaşma adına önemli bir adım atılacaktır.

  • Devam eden Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), Doğu Anadolu Gözlemevi ve Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı gibi projelerin hızla tamamlanması ve etkin kullanımı için gerekli çabalar gösterilecektir.

Not: Bu proje fkirleri kısa, orta ve uzun vadelidir. Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında detaylı incelemeler yapılması ve o zamanki kısıtlar dikkate alınarak projelerin güncellenmesi ve geliştirilmesi gerekecektir.