Rektörlük Görevini Yürütme Stratejim

“Emanet ve yetkileri o konuda güvenilir ve yetenekli olan ehline veriniz”
“İnsanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman, kim olursa olsun adâletle hükmediniz”
“Marifet iltifata tabidir”
“Kaptanı usta olmayan gemiye, her rüzgâr kötüdür”.

Değerlerimizde var olan bu anlayışlar yönetim stratejim ışık tutacaktır. Buradan hareketle yönetim stratejilerimi aşağıdaki gibi özetleyebilirim.

 • Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ile çalışmak. Yani; üniversiteyi liderlik, insan (öğrenci, öğretim üyesi, idari-teknik personel) odaklı olmak, sürekli eğitim ve gelişme, minimum hata, toplumsal sorumluluk ve katılımcılık anlayışıyla yönetmek.

 • Akademik faaliyetleri destekleyen araştırma görevlisi ve idari-teknik personel sayısının yetersizliği bilinen bir gerçektir. Üniversitedeki akademik faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için elzem olan yardımcı akademisyen ve personel sayısını ve yeteneklerini artırmak için özel bir çaba içinde olmak.

 • Yönetim şemasında görev dağılımını ve hiyerarşik yapıyı ilan ederek yetki ve sorumluluk sahiplerini bilinir kılmak. Rektör yardımcılarının akademik birimlerden sorumlu olmaları yanında her birini eğitim, araştırma, kamuya dönük hizmetler, uluslararasılaşma ve girişimcilik/yenilikçilik konularında da yetkili ve sorumlu yapmak.

 • Üniversitede iç ve dış kalite güvencesi süreçlerini gerçekleştirmek. Her yıl iç değerlendirme ve her beş yılda bir dış değerlendirme süreçleri ile faaliyetlerin muhasebesini yaparak sonuçlarının gereğini yerine getirmek.

 • Üniversitemizin var olan tüm potansiyelinden katılımcı bir anlayışla en etkin şekilde yararlanmak. Mevcut potansiyeli artırmak için de üniversitemiz akademik ve idare personelinin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik hiçbir emek ve masraftan kaçınmamak.

 • Üniversite kampüsünde, akademik birimlerde, öğretim üyeleriyle birlikte ve öğrencilerin arasında sık sık bulunarak problemleri ve gelişmeleri yerinde tespit ve takip etmek.

 • Öğrenciler başta olmak üzere, öğretim üyeleri ve idari-teknik personelin memnuniyeti için özel çaba göstermek. Bu yolla alanında temayüz etmiş öğretim üyesini tutabilir ve başarılı öğrenciyi çekebilirsiniz ki, bunlar üniversitede kaliteyi yakalamak için olmazsa olmazlardır.

 • Bilgi teknolojisini, idari mekanizma, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin organizasyonunda yaygın bir şekilde kullanarak, yönetimi minimum hata ile hızlı ve etkin hale getirmek.

 • Marifet iltifata tabidir anlayışıyla, başarılı öğrencileri, akademisyenleri ve idari-teknik personeli belirgin ve görünür bir şekilde ödüllendirmek.

 • Üniversitemizin yönetim anlayışında rutini yerine getirerek sadece günlük işlerle uğraşmak ve ortaya çıkan problemleri çözmeye çalışmakla yetinmek yeterli olmamalıdır. Yenilikçi yaklaşım ve stratejiler öncelenecek ve bunların gereği olarak ulusal ve uluslararası hareketlilik artırılacaktır.

 • Erzurum’un kanaat önderlerinden (önceki rektörler, bakanlar, çok başarılı iş adamaları, sivil toplum liderleri, düşünürler, tanınmış mezunlardan ve temayüz etmiş çalışan/emekli öğretim üyelerinden vs.) oluşan bir “Sivil Mütevelli Heyeti” oluşturulması ve bu heyetin yönettiği bir vakfın kurulması çalışmaları yapılacaktır.

 • Üniversitemizin mezunları için yapılan oluşumlar ve platformlar, Türkiye’deki ve dünyadaki örnekleri dikkate alınarak bir dernek çatısı altında sürekli, kurumsal ve işlevsel hale getirilecektir.

 • Küreselleşen dünyada uluslararasılaşmanın kaçınılmaz önemine binaen talep eden her öğretim üyesi ve öğrencinin uluslararası hareketliliğe katılması için yeni programlar oluşturulacak ve ilgili projelerin yapılması teşvik edilecektir.

 • Öğrencilerin üniversite yıllarını başarılı geçirmeleri için Üniversite’ye ilk başladıklarında oryantasyon programları yapmak, üniversite yıllarında danışmanlık hizmetleri sunmak ve mezun olmalarına yakın dönemlerde kariyer günleri düzenlemek.

 • Bölgemiz üniversiteleri arasında eğitim-araştırma koordinasyonu sağlayarak Üniversitemizin öncülüğü daha da pekiştirilecektir.