Atatürk Üniversitesi için Misyonum ve Vizyonum

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş
Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”

Mevlana’nın yukarıdaki mısraları vizyonumun ilham kaynağı olacaktır.

Atatürk Üniversitesinin eğitim, araştırma ve kamu hizmetlerindeki temel amacı, fertlerin bilgiye dayalı anlayış, düşünme ve aksiyon kapasitesini geliştirmek olmalıdır. Üniversitemiz bilgi üreterek ve yayarak sadece fertlere hizmet etmekle kalmamalı; aynı zamanda ortak değerler doğrultusunda toplumumuzu şekillendiren bir güç olma rolünü de üstlenmelidir.

Bu amaçlar doğrultusunda öğrenci, öğretim üyesi ve idari-teknik personel memnuniyeti, sürekli eğitim ve iyileştirme, toplumsal sorumluluk, katılımcılık, liyakat ve şeffaflık yönetim anlayışım olacaktır. Bu anlayışla uluslararası kalite standartlarına ulaşma doğrultusunda üniversitemizin tüm potansiyelini harekete geçirmek ve geliştirmek, etkin ve verimli bir akademik çalışma ortamı oluşturmak ve adaleti sağlamak en önemli önceliklerimdir.

Üniversitesi için Hedefim

Değişik çalışmalara göre Türkiye’de ilk 15 - 20 üniversite arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, Türkiye’de ilk 10, dünyada ise ilk 500 üniversite arasına girebilme potansiyeline sahiptir. Her faaliyet alanında katılımcılığı, kaliteyi ve hareketliliği önceleyerek üniversitenin bu potansiyelini harekete geçirebileceğine, geliştirebileceğine ve bu hedeflere ulaşabileceğine inanmaktayım.